โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ร.ต.อ.ทศพร อุตมะพรหม ทนายความนุชิตรา มีมานะ  วันที่ 31  มีนาคม  2560 ณ ห้องประชุมมันปลา  ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>