โครงการอบรม”เพื่อนที่ปรึกษา” ณ ห้อง EDU403  ชั้น 4  อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>