วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 12.59 น. รักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาจากงานประจำ (Routine to Research : R2R)ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม EDU206 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วันที่ 25 มีนาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>
วันที่ 26 มีนาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>