วันที่  20  มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี  ดร.วิชิต กำมันตะคุณ กล่าวต้อนรับ  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีต้นทุนและโปรแกรมสำเร็จรูป อ่านเพิ่มเติม >>>