อาจารย์อัจฉรียา  พัฒนสระคู  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะเข้า รับรางวัล ตราสัญญลักษณ์มาตรฐานห้องประชุม “Rajabhat Greenview Professional Center” ท่านรองนายกธนะศักดิ์ ปฏิมาปกรณ์ อ่านเพิ่มเติม >>>