วันที่ 14 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด..โดยมีผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรมมากมาย อ่านเพิ่มเติม >>>