เวลา 11.00 น.คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตรวจห้องปฏิบัติการ ที่ใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับคำชมจากท่านคณะกรรมการว่ามีความพร้อมมาก รายละเอียด >>>