📌 : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
🙏 : ถ่ายทอดสดโดย : ภูไทสตูดีโอ&บ่าวภูไทใจเกินร้อยสตูดิโอ
📌 : แฟนเพจ : ภูไทสตูดีโอ&บ่าวภูไทใจเกินร้อยสตูดิโอ
📌 : แฟนเพจ : รักษ์สยาม