วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยอาจารย์ ดร. การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้นำนักศึกษาต่างชาติ จากประเทศกัมพูชาและภูฏาน และนักศึกษาไทย (Buddy) เข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมไทย ของชุมชนบ้านบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด มีการสาธิตวิธีการทอผ้า การปักลวดลายเสื้อผ้า และรับฟังดนตรีพื้นบ้าน ปิดท้ายด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ ร่วมรับประทานอาหารท้องถิ่นของชาวภูไท และรับชมการแสดงรำภูไท