วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลเสลภูมิมาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ คลินิคบริการสุขภาพ ใต้ศูนย์วิทยบริการ