วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 ผศ.ดร วิชิต กำมันตคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และกล่าวต้อนรับผู้บริหารหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าม่วง เกาะแก้วและนาเมือง และมีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงหวาย
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเมือง
3. เทศบาลตำบลเกาะแก้ว
4. เทศบาลตำบลนาเมือง