วันนี้ที่ 4 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารยื ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในนามตัวแทนของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งมอบความสุขด้วยการมอบเค้กและอวยพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 แก่คณาจารย์และบุคลากรคณะต่างๆและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดอุปสรรคใด ๆ ตลอดปีและตลอดไป