องค์การนักศึกษา ภาคปกติ ม.รอ. ประจำปีการศึกษา 2563 ได้หมดวาระลงในภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.รอ.