ศาสตราจารย์ พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ ด้วยสาขาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง พลังงานในอนาคตจากนิวเคลียร์ฟิวชัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00น.ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร. ทองคูณ หงส์พันธุ์ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<