มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดประชุมเพื่อหารือโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ John O. Gibson, MD ผู้ช่วยคณบดี ด้านแพทย์ศาสตรศึกษา จาก University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<