ผศ.ดรเฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ยุติธรรมเคลื่อนที่”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดโดยสำนักยุติธรรมจังหวัด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<